Làm việc: 8:00 - 17:30 từ Thứ 2 đến Thứ 7

Kỹ thuật: 0359529239
Kinh doanh: 0359529239

Thiết bị văn phòng

SẢN PHẨM

- MÁY TÍNH

- MÁY CHỦ

- LAPTOP

- UPS

- MÁY IN

- PHOTOCOPY

- ROUTER AND SWITCH

Máy tính

Máy Chủ

Máy in

Máy in màu

Máy chiếu

Router và Switch

Copy right Hantekom Company Limited