Làm việc: 8:00 - 17:30 từ Thứ 2 đến Thứ 7

Kỹ thuật: 0359529239
Kinh doanh: 0359529239

Cable điện dưới 300V

                               Loại cable: Nhiều lõi nhiều sợi.

                               Số lượng lõi lớn nhất và số lần kéo sợi: 7 x 0.75mm (18AWG)+ 1 x 2.5mm (                                    14AWG )

                               Điện áp hoạt động: < 300V.

                               Loại cable: Nhiều lõi nhiều sợi.

                               Số lượng lõi lớn nhất và số lần kéo sợi: 4 x 0.75mm (18AWG)

                               Điện áp hoạt động: < 300V.

                               Loại cable: Một lõi nhiều sợi

                               Số lượng lõi lớn nhất và số lần kéo sợi: 1 x 0.5mm (20AWG)

                               Điện áp hoạt động: < 300V.

                               Loại cable: Nhiều lõi nhiều sợi

                               Số lượng lõi lớn nhất và số lần kéo sợi: 12 x 0.75mm (20AWG)

                               Điện áp hoạt động: < 300V.

VTCF 22

                               Loại cable: Nhiều lõi nhiều sợi

                               Số lượng lõi lớn nhất và số lần kéo sợi: 12 x 0.75mm (20AWG)

                               Điện áp hoạt động: < 300V.

Copy right Hantekom Company Limited