Làm việc: 8:00 - 17:30 từ Thứ 2 đến Thứ 7

Kỹ thuật: 0359529239
Kinh doanh: 0359529239

Cable điện dưới 600V

                               Loại cable: Nhiều lõi nhiều sợi ( CE- 362SB có Shied) 

                               Số lượng lõi lớn nhất và số lần kéo sợi: 3 x 0.5 (20AWG)

                               Điện áp hoạt động: <600V.

                               Khả năng: Chống dầu, chịu nhiệt <105°C, CE-362SB có chống nhiễu)

ce-531xx

                               Loại cable: Nhiều lõi nhiều sợi.

                               Số lượng lõi lớn nhất và số lần kéo sợi: 3 x 0.75 (19AWG)

                               Điện áp hoạt động: < 600V

                               Khả năng: Chống dầu, Uốn dẻo, chịu tác động, tần số chuyển động cao.

                               Loại cable: Nhiều lõi nhiều sợi

                               Số lượng lõi lớn nhất và số lần kéo sợi:  7 × 18AWG(0.75㎟)

                              + 1 × 14AWG(2.5㎟)

                               Điện áp hoạt động: < 600V.

                               Khả năng: Chịu dầu, mẻo dẻo, tần số chuyển động cao.

ce-kmtw_01

                               Loại cable: Một lõi nhiều sợi

                               Số lượng lõi lớn nhất và số lần kéo sợi: 1 x 0.75(18AWG)

                               Điện áp hoạt động: < 300V.

                                Khả năng: Chịu nhiệt. 

                               Loại cable: Nhiều lõi nhiều sợi

                               Số lượng lõi lớn nhất và số lần kéo sợi: 12 x 0.75mm (20AWG)

                               Điện áp hoạt động: < 600V.

                               Khả năng: Chống cháy, Chống nóng, Chống dầu, chịu nhiệt, mềm

                               dẻo, phù hợp với thiết bị chuyển động tần suất cao, chống nhiễu.

Copy right Hantekom Company Limited