Cập nhật Danh Sách Function sử dụng cho header/index/footer

mr.center
  • mr.center  [Off]
  • hãy là muối và ánh sáng.!.
 25 thág 6, 07:09

Cập nhật Danh Sách Function sử dụng cho header/index/footer


Để giúp người dùng có thể tùy biến sâu hơn, dễ hiểu hơn mình đã làm ra cái bộ func này, có thể sử dụng trên header ( đầu trang) , index (trang chủ) , footer (cuối trang) , các trang chức năng và cả files htm được tạo nha các bạn!!

I . Function Lẻ

* Mình gọi là function lẻ vì nó có hoạt động không cần sự tác động của mảng nào cả

$f->title hoặc [func:title] : Hiển Thị Tiêu Đề

$f->mota hoặc [func:mota] : Hiển thị mô tả ngắn

$f->tukhoa hoặc [func:tukhoa] : Hiển thị từ khóa của trang bạn cài sẵn hoặc của các trang chức năng như bài viết, chuyên mục...

$f->home hoặc [func:home] : Đường dẫn trang chủ dạng http://sub.hayvn.xyz hoặc http://tenmiencuaban.com khi đã trỏ tên miền

$f->wapsite hoặc [func:wapsite] : Hiện tên trang chủ dạng sub.hayvn.xyz hoặc tenmiencuaban.com khi đã trỏ tên miền

$f->trinhduyet hoặc [func:trinhduyet] : Hiển Thị tên trình duyệt mà thành viên sử dụng

$f->ip hoặc [func:ip] : Hiển thị địa chỉ IP của thành viên

$f->thongke hoặc [func:thongke] : Bảng thống kê

$->online hoặc [func:online] : Số thành viên đang online trên Wapsite của bạn


II. Function Bài Viết Trên Site


Bài Viết Mới (+/-)Bài Viết Xem Nhiều (+/-)Bài Viết Ngẫu Nhiên (+/-)Bài Viết Từ Chuyên Mục (+/-)

III. Function Chuyên Mục

Có 2Function Hiển thị chuyên mục là


Chỉ Hiển thị chuyên mục Lớn (+/-)

Hiển Thị Cả Chuyên Mục lớn và Chuyên Mục nhỏ (+/-)

Đã chỉnh sửa
QuyetHaHoa
  • Baka.baka.baka (SV!)  [Off]
  • Lalala tùm lum tùm la
 25 thág 6, 19:19

Code topic k có ạ

mr.center
  • mr.center  [Off]
  • hãy là muối và ánh sáng.!.
 25 thág 6, 19:48

Thêm vào: 25.06.2019 / 19:48

có mà


Thêm vào: 25.06.2019 / 19:48

topic là trang bài viết..sẽ thêm ở top khác

QuyetHaHoa
  • Baka.baka.baka (SV!)  [Off]
  • Lalala tùm lum tùm la
 25 thág 6, 19:52

# mr.center (25.06.2019 / 19:48)

25.06.2019 12:48

có mà


25.06.2019 12:48

topic là trang bài viết..sẽ thêm ở top khác

Oki

  • ducanhleducanhle
  • ducanhle đã bày tỏ cảm xúc.
166 lượt xem và 3 bình luận.

Wapbuilder Tạo Wapsite/Website/Blog Miễn Phí
© 2019 HayVN.XYZ TeaM
Font Awesome | Font Google
Hosting By LongVan.Net