Cập Nhật Công Cụ Admin Trong Bài Viết

mr.center
  • mr.center  [Off]
  • hãy là muối và ánh sáng.!.
 26 thág 6, 11:05

Cập Nhật Công Cụ Admin Trong Bài Viết


Thay đổi lại một số thứ nên mn vào Trang Panel của wapsite sửa lại Template Topic giùm mình nha!!


Update Sửa Tên Bài Viết , Sửa Chuyên Mục, Sửa Nội Dung, Thay Ảnh Đại Diện và Xóa Bài Viết

Để có thể Thao Tác được Yêu Cầu Nick Đăng Nhập phải có Right lớn hơn hoặc bằng 3 nhé! nên khách hoặc thành viên thường sẽ không thể sửa hoặc xóa.

  1. [thanhvien][rights:7]<div class="phdr"> <i class="fa fa-cogs"> </i> Công Cụ Admin </div></p><p><div class="list1"><i class="fa fa-edit"></i> <a href="/topic/edit.php?edit=title&id=[func:id]">Sửa Tên Bài Viết</a></div></p><p><div class="list1"><i class="fa fa-edit"></i> <a href="/topic/edit.php?edit=msg&id=[func:id]">Chỉnh Sửa Nội Dung</a></div></p><p><div class="list1"><i class="fa fa-exchange"></i> <a href="?edit=box&id=[func:id]">Chuyển Qua Chuyên Mục Khác</a></div></p><p><div class="list1"><i class="fa fa-trash"></i> <a href="/topic/xoa.php?id=[func:id]">Xóa Bài Viết</a></div></p><p><div class="list1"><i class="fa fa-photo"></i> <a href="/topic/edit.php?edit=thumb&id=[func:id]">Đổi Ảnh Đại Diện</a></div></p><p>[/rights][/thanhvien]

QuyetHaHoa
  • Baka.baka.baka (SV!)  [Off]
  • Lalala tùm lum tùm la
 26 thág 6, 13:47

Nên thêm cái sửa upload

148 lượt xem và 1 bình luận.

Wapbuilder Tạo Wapsite/Website/Blog Miễn Phí
© 2019 HayVN.XYZ TeaM
Font Awesome | Font Google
Hosting By LongVan.Net