Cập Nhật Bộ Function Template Box - Subbox By Code.zViet.Net

Zeref
  • Trithuc9x  [Off]
  • Tạo Wapsite Miễn Phí
 28 thág 6, 22:57

Cập Nhật Bộ Function Template Box - Subbox By Code.zViet.Net


Admin bận nên mình sẽ liệt kê ra các function sử dụng trong template trang chuyên mục lớn và chuyên mục nhỏ nha các bạn!!!


1. Function Trang Box (Chuyên Mục Lớn)

Các Bạn có thể đăng bài viết vào chuyên mục lớn và sử dụng bộ func subbox để hiển thị danh sách nhé!

Để đăng bài trong BOX bạn có thể sử lại phần danh sách chuyên mục trong Form Đăng Bài của Wapsite


$f->home hoặc [func:home] : Url Trang Chủ Dạng http://code.zviet.net

$f->wapsite hoặc [func:wapsite] : Tên Trang Vd: Code.zViet.Net

$box->url hoặc [box:url] : Link Chuyên Mục Lớn VD: /box/chuyen-muc-lon-1.html

$box->name hoặc [box:name] : Tên Chuyên Mục Lớn


Func Hiển Thị Danh Sách Chuyên Mục Nhỏ

  1. [box]Function + Code[/box]

$url hoặc [url] : Link Chuyên Mục Nhỏ

$name hoặc [name] : Tên Chuyên Mục Nhỏ


VD: Code Show Chuyên Mục Nhỏ (+/-)


Func Hiển Thị Danh Sác Bài Viết

  1. [blog=10]Function + Code[/blog]

Số 10 chỉ là mẫu thôi, bạn muốn hiển thị bao nhiêu thì thay vào

$url hoặc [url] : Đường dẫn tới bài viết

$name hoặc [name] : Tên Bài Viết

$view hoặc [view] : Lượt Xem

$time hoặc [time] : Giờ Đăng Bài ( Dạng 07:00)

$thoigian hoặc [thoigian] : Thời gian đăng dạng Ngày 25, Tháng 06, Năm 2019

$thumb hoặc [thumb] : Link ảnh đại diện bài viết (có auto get thumbnail)

$mota hoặc [mota] : Đoạn mô tả ngắn (có auto trích mô tả 80 ký tự)

$type hoặc [type] : Thể Loại hỗ trợ đã chọn khi đăng bài2. Function Trang Subbox (Chuyên Mục Nhỏ)

Bạn cũng có thể add thêm chuyên mục vào đây và sử dụng bộ function show danh sách chuyên mục ở trang Box mình liệt kê ở nhé!!

  1. [box]Function + Code[/box]

Function Danh Sách Bài Viết Chuyên Mục Nhỏ

$url hoặc [url] : Đường dẫn tới bài viết

$name hoặc [name] : Tên Bài Viết

$box hoặc [box] : Chuyên Mục chứa bài viết

$box->url hoặc [box:url] : Đường dẫn tới Chuyên Mục chứa bài viết

$chuyenmuc hoặc [chuyenmuc] : Chuyên Mục chứa bài viết

$chuyenmuc->url hoặc [chuyenmuc:url] : Đường dẫn tới Chuyên Mục chứa bài viết

$view hoặc [view] : Lượt Xem

$time hoặc [time] : Giờ Đăng Bài ( Dạng 07:00)

$thoigian hoặc [thoigian] : Thời gian đăng dạng Ngày 25, Tháng 06, Năm 2019

$thumb hoặc [thumb] : Link ảnh đại diện bài viết (có auto get thumbnail)

$mota hoặc [mota] : Đoạn mô tả ngắn (có auto trích mô tả 80 ký tự)

$type hoặc [type] : Thể Loại hỗ trợ đã chọn khi đăng bài
Code mẫu bạn có thể dùng code mặc định nha, muộn rồi ngại viết quá...

Chúc các bạn lập trình cui vẻ!!

P/s: Copy lại ở bài trước rồi đăng, có nào không đúng mong Admin sửa hộ, Xin cảm ơn!!!

Đã chỉnh sửa
  • HeroineHeroine
    Baka.baka.bakaBaka.baka.baka
  • MylinhwapMylinhwap
  • Heroine, Mylinhwap, phuongpham27 và 1 người khác
330 lượt xem và 0 bình luận.

Wapbuilder Tạo Wapsite/Website/Blog Miễn Phí
© 2019 HayVN.XYZ TeaM
Font Awesome | Font Google
Hosting By LongVan.Net