Function Sử dụng Trong TPL Topic (Trang bài viết)

Zeref
 • Trithuc9x  [Off]
 • Tạo Wapsite Miễn Phí
 29 thág 6, 07:51

Function Sử dụng Trong TPL Topic (Trang bài viết)


Bộ Function này sử dụng duy nhất trong Template Trang Bài Viết thôi nha các bạn!!!


1. Function Đơn

$f->home hoặc [func:home] : Url Trang Chủ Dạng http://code.zviet.net

$f->wapsite hoặc [func:wapsite] : Tên Trang Vd: Code.zViet.Net

$box->url hoặc [box:url] : Link Chuyên Mục Lớn VD: http://code.zviet.net/box/chuy ... .html

$box->name hoặc [box:name] : Tên Chuyên Mục Lớn

$subbox->url hoặc [subbox:url] : Link Chuyên Mục Lớn VD: http://code.xviet.net/box/chuy ... .html

$subbox->name hoặc [subbox:name] : Tên Chuyên Mục Lớn

$f->title hoặc [func:title] : Tên Bài Viết

$f->url hoặc [func:url] : Url bài viết

$f->view hoặc [func:view] : Lượt Xem

$f->time hoặc [func:time] : Giờ Đăng Bài ( Dạng 07:00)

$f->thoigian hoặc [func:thoigian] : Thời gian đăng dạng Ngày 25, Tháng 06, Năm 2019

$f->thumb hoặc [func:thumb] : Link ảnh đại diện bài viết (có auto get thumbnail)

$->mota hoặc [func:mota] : Đoạn mô tả ngắn (có auto trích mô tả 80 ký tự)

$type hoặc [type] : Thể Loại hỗ trợ đã chọn khi đăng bài

$f->noidung hoặc [func:noidung] : Nội dung bài viết


2. Function Bộ

Bạn có thể sử dụng function bài viết ngẫu nhiên bằng [blog:rand=10] Function + Code[/blog] của trang chủ nhé!!!


Function Danh Sách Bài Viết Cùng chuyên mục

 1. [blog:khac=10]Function + Code[/blog]

Số 10 là 10 bài đó bạn!! thay bằng số khác cũng đc

$url hoặc [url] : Đường dẫn tới bài viết

$name hoặc [name] : Tên Bài Viết

$box hoặc [box] : Chuyên Mục chứa bài viết

$box->url hoặc [box:url] : Đường dẫn tới Chuyên Mục chứa bài viết

$view hoặc [view] : Lượt Xem

$time hoặc [time] : Giờ Đăng Bài ( Dạng 07:00)

$thoigian hoặc [thoigian] : Thời gian đăng dạng Ngày 25, Tháng 06, Năm 2019

$thumb hoặc [thumb] : Link ảnh đại diện bài viết (có auto get thumbnail)

$mota hoặc [mota] : Đoạn mô tả ngắn (có auto trích mô tả 80 ký tự)

$type hoặc [type] : Thể Loại hỗ trợ đã chọn khi đăng bài


3. Một Số Link nên nhớ!

Bạn có thể sử dụng function Cho Thành Viên và Rights để hiện bộ công cụ cho admin nhé!

Do có cv bận nên mình show code ra luôn nhé! Admin rảnh liệt kê hộ ạ!!

 1. [thanhvien][rights:7]<div class="phdr"> <i class="fa fa-cogs"> </i> Công Cụ Admin </div></p><p><div class="list1"><i class="fa fa-upload"></i> <a href="/topic/edit.php?edit=linkfile&id=[func:id]">Thay Đổi Link Đính Kèm</a></div></p><p><div class="list1"><i class="fa fa-upload"></i> <a href="/topic/upload.php?id=[func:id]">Thay Đổi Files Đính Kèm</a></div></p><p><div class="list1"><i class="fa fa-edit"></i> <a href="/topic/edit.php?edit=title&id=[func:id]">Sửa Tên Bài Viết</a></div></p><p><div class="list1"><i class="fa fa-edit"></i> <a href="/topic/edit.php?edit=msg&id=[func:id]">Chỉnh Sửa Nội Dung</a></div></p><p><div class="list1"><i class="fa fa-exchange"></i> <a href="?edit=box&id=[func:id]">Chuyển Qua Chuyên Mục Khác</a></div></p><p><div class="list1"><i class="fa fa-trash"></i> <a href="/topic/xoa.php?id=[func:id]">Xóa Bài Viết</a></div></p><p><div class="list1"><i class="fa fa-photo"></i> <a href="/topic/edit.php?edit=thumb&id=[func:id]">Đổi Ảnh Đại Diện</a></div></p><p>[/rights][/thanhvien]


Còn Function Download đính kèm cũng đơn giản thôi

 1. [file:url]<div class="phdr"> <i class="fa fa-server"></i> DownLoad</div><div class="list1"><i class="fa fa-download"></i> <a href="$url" title="Tập Tin Đính Kèm" ><span class="install">Tải Về Máy</span></a></div></p><p>[/file]</p><p>[file]<div class="phdr"><i class="fa fa-server"></i> DownLoad</div><div class="list1"><i class="fa fa-download"></i> <a href="$url" title="$name">$name</a>($size) </div>[/file]</p><p>

Khi bạn dùng url đính kèm thì [file:url]code[/file] sẽ có tác dụng và ngược lại

$name : là tên files đính kèm nhé! dùng url thay thế sẽ không có tên file

$url : là đường dẫn tải file


Chúc các bạn ngày mới vui vẻ!! Có function nào không hoạt động thì ibox admin fix nhé!!

Cảm ơn bạn đã ghé xem topic này!!!

SEO: Code.zViet.Net - Tạo Wapsite Trên Wapbuilder zViet.Net // HayVN.XYZ

 • Longhq773Longhq773
  Baka.baka.bakaBaka.baka.baka
 • ducnghiaducnghia
 • Longhq773, ducnghia, Baka.baka.baka đã bày tỏ cảm xúc.
QuyetHaHoa
 • Baka.baka.baka (SV!)  [Off]
 • Lalala tùm lum tùm la
 29 thág 6, 16:24

Cảm ơn đã đóng góp

 • Trithuc9xTrithuc9x
 • Trithuc9x đã bày tỏ cảm xúc.
ducanhle
 • ducanhle  [Off]
 • hihi
 30 thág 6, 06:45

•...•

245 lượt xem và 2 bình luận.

Wapbuilder Tạo Wapsite/Website/Blog Miễn Phí
© 2019 HayVN.XYZ TeaM
Font Awesome | Font Google
Hosting By LongVan.Net