Chức Năng Trang Cá Nhân và Edit Thông Tin Thành Viên Cho Blog HayVN

Zeref
  • Trithuc9x  [Off]
  • Tạo Wapsite Miễn Phí
 26 thág 7, 15:42

Chức Năng Trang Cá Nhân và Edit Thông Tin Thành Viên Cho Blog HayVN


Chức năng cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là cho phép sửa thông tin thành viên và cập nhật thêm một số function cho trang cá nhân.


Link Edit Template sử dụng cả trên site của bạn và HayVN

Trang Cá Nhân:

/panel/template?edit=profiles

Trang Chỉnh Sửa Thông Tin:

/panel/template?edit=profilesLink Chức Năng

Trang Cá Nhân: /profile

Sửa Thông Tin: /profile/edit.php

hoặc : /profile/edit.php?id=id thành viên

Xem Trang Cá Nhân Người Khác: /profile.php?id=id thành viên

hoặc /profile.php?name=nick đăng nhập


Function Chức Năng:

[profile:khach]Nội Dung Hiển Thị Cho Khách Xem Trang[/profile]

[profiles:user]Nội Dung Hiển Thị Cho Người Dùng Xem Trang Cá Nhân Của Họ[/profile]

$id : id thành viên

$name : tên thành viên

$nick : tên đăng nhập

$avatar : ảnh đại diện

$cover : ảnh bìa

$about : giới thiệu bản thân

$mail : Địa chỉ E-Mail

$sdt : SĐT Của Thành Viên

$www : Wapsite thành viên (nếu có)

$vnd : tài sản

$ip : địa chỉ IP

$sex : Giới Tính

$.. : đang cập nhật


Trên đây là danh sách một số function sử dụng cả trong tpl trang cá nhân và trang chỉnh sửa thông tin nhé!!

Vì chưa có tpl mặc định nên các bạn tự code hộ admin nha....cảm ơn nhiều!!!


Còn đây là code dùng để chỉnh sửa thông tin thành viên, đã test và thành công:

Lưu ý: Code này đã tích hợp chức năng cho right 7 trở lên có thể chỉnh sửa thông tin của member nhé!!!

  1. <div class="phdr">Chỉnh Sửa Hồ Sơ</div></p><p>[ketqua]<div class="menu">Thành Công Rồi Nhé Baby</div>[/ketqua]</p><p>[baoloi]<div class="menu">Có Lỗi Xuất Hiện</div>[/baoloi]</p><p><div class="menu"></p><p><form action="" method="post"></p><p><h3>Tên Đăng Nhập</h3></p><p>[lv<7]<b>[nick]</b><input type="hidden" name="nick" value="[nick]">[/lv]</p><p>[lv:7]<input type="text" name="nick" value="[nick]"></p><p>[/lv]<br/></p><p><h3>Tên Hiển Thị</h3></p><p><input type="text" name="name" value="[name]"><br/></p><p>[lv:7]<h3>Tài Sản</h3></p><p><input type="text" name="vnd" value="[vnd]"></p><p><br/>[/lv]</p><p><h3>Giới Tính </h3> </p><p>       <select name="sex"></p><p>       <option value="m">Nam</option></p><p>       <option value="zh">Nữ</option></p><p>       </select><br/>   </p><p><h3>Link Ảnh Đại Diện</h3></p><p><input type="text" name="avatar" value="[avatar]"><br/></p><p><h3>Link Ảnh Bìa</h3></p><p><input type="text" name="cover" value="[cover]"><br/></p><p><h3>Giới Thiệu</h3></p><p><textarea name="about" rows="3" width="99%">[gioithieu]</textarea></p><p><h3>SĐT</h3></p><p><input type="text" name="sdt" value="[sdt]"><br/></p><p><h3>E-Mail</h3></p><p><input type="text" name="mail" value="[mail]"><br/></p><p><h3>Wapsite</h3></p><p><input type="text" name="www" value="[wapsite]"></p><p></div><div class="menu"></p><p>[lv:7]<h3>Nâng Cấp </h3> </p><p>       <select name="rights"></p><p>       <option value="$right">$right</option></p><p>       <option value="1">1</option></p><p>       <option value="2">2</option></p><p>       <option value="3">3</option></p><p>       <option value="4">4</option></p><p>       <option value="5">5</option></p><p>       <option value="6">5</option></p><p>       <option value="7">7</option>[/lv]</p><p>       [lv:8] <option value="8">8</option>[/lv]</p><p>       [lv:9]<option value="9">9</option>[/lv]</p><p>       [lv:10]<option value="10">10</option>[/lv]            </p><p>       [lv:7]  </select><br/>   [/lv]</p><p><input type="submit" name="submit" class="button" value="Lưu Lại"></form></div></p><p>


Chúc các bạn thành công!!!

Đã chỉnh sửa
  • phuongpham27 đã bày tỏ cảm xúc.
Mylinhwap
  • Mylinhwap  [Off]
  • Đợi hồi Đáp
 26 thág 7, 16:47

Dùng kiểu gì vậy :((

  • phuongpham27 đã bày tỏ cảm xúc.
phuongpham27
  • phuongpham27  [Off]
  • Tạo Wapsite Miễn Phí
 27 thág 7, 19:03

Hi tất cả ae nhe nhe nhe nhe

  • phuongpham27 đã bày tỏ cảm xúc.
275 lượt xem và 2 bình luận.

Wapbuilder Tạo Wapsite/Website/Blog Miễn Phí
© 2019 HayVN.XYZ TeaM
Font Awesome | Font Google
Hosting By LongVan.Net