Add Code Thay Đổi Chuyên Mục Cho Bài Viết

Trithuc9x
  • Trithuc9x  [Off]
  • Tạo Wapsite Miễn Phí
 9 thág 8, 07:41

Add Code Thay Đổi Chuyên Mục Cho Bài Viết


Code sử dụng trong trang bài viết nên muốn sử dụng được thì các bạn mở template Topic (trang bài viết) ra rồi dán vào chỗ thích hợp nhé!!

Tốt nhất là trong bộ công cụ admin cập nhật lần trước đó tránh hiển thị cho thành viên


  1. <div class="list1"><form action="" method="post" enctype="multipart/form-data"><i class="fa fa-exchange"></i> Chuyển Thư Mục<br/><select name="cm">[chuyenmuc: ]<option value="$id">$name</option>[/chuyenmuc]</select> <input type="submit" name="submit" class="btn btn-info active" value="Lưu"></form></div>


Coppy Code (+/-)


Link template Topic

panel/template?edit=topic

Chúc bạn thành công

Heroine
  • Heroine  [Off]
  • Http://2Team.zViet.Net
 18 thág 8, 21:02

Cần lắm hàm if , like topic

165 lượt xem và 1 bình luận.

Wapbuilder Tạo Wapsite/Website/Blog Miễn Phí
© 2019 HayVN.XYZ TeaM
Font Awesome | Font Google
Hosting By LongVan.Net